เซลล์ต้นกำเนิดเด็กทารก

ครั้งเดียวในชีวิต กับ ไทยเตมไลฟ์

Baby Wrapped in Blanket

สายเลือด

DNA TSL White.png

สายเลือด

Newborn Baby

รก

DNA TSL White.png

รก

Image by Garrett Jackson

เนื้อเยื่อ

DNA TSL White.png

เนื้อเยื่อ

Baby Sleeping

ถุงน้ำคร่ำ

DNA TSL White.png

ถุงน้ำคร่ำ