top of page

การตรวจคัดกรองพันธุกรรมด้านสุขภาพเชิงรุก

young asian man and woman couple running
doctor talking with female patient in  o
Super Health Food

ถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีสุขภาพดี คุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่มีใครให้สุขภาพที่ดีกับคุณได้ คุณต้องเตรียมตัวเชิงรุก

สิ่งพื้นฐานที่พวกเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยน คือ สารอาหาร ตารางการออกกำลังกายของเรา

มากกว่านั้น เราต้องคำนวณความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคตของเรา พวกเราทุกคนมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ดูได้จากประวัติโรคในครอบครัว เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในอนาคตของเราได้แม่นยำ เราต้องรู้ข้อมูลของคนในครอบครัว ใครที่ไม่สนใจประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะทำผิดเรื่องเดิมซ้ำอีก เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับพันธุกรรม เรามักละเลยประวัติโรคเบาหวานของคุณย่า หรือน้าที่เป็นมะเร็งเต้านม โรคหัวใจของพ่อ และแม่ที่มีโรคอ้วน พวกเราไม่เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องและมีผลต่อเรา จนกว่าจะถึงวันที่สายเกินไป เราต้องตรวจสอบภาวะที่ทำให้พ่อแม่ พี่น้อง และญาติของเราป่วยเป็นโรค เปรียบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมของตัวเราที่ได้จากการตรวจคัดกรองพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรค โดยตรวจได้จากตัวอย่างน้ำลายหรือตัวอย่างเลือดของเรา

Food Ingredients in Bowls

ไทยสเตมไลฟ์

doctor talking with female patient in  o
Healthy Salad
Body%20Measurements_edited.jpg

ไทยสเตมไลฟ์สามารถช่วยคุณเรื่องความเสี่ยงทางพันธุกรรมนี้ด้วยบริการตรวจพันธุกรรมที่ครอบคลุมและแม่นยำที่สุดในปัจจุบัน การรู้ความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจของคุณทำให้คุณสามารถวางแผนเชิงรุกด้านสุขภาพของคุณและพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้ มากกว่า 16% ของผู้ใหญ่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพทางพันธุกรรมที่สามารถใช้การปรับพฤติกรรมช่วยได้ และ 80% ของเด็กที่มีโรคทางพันธุกรรมเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่มีอาการใดๆเลย

อย่างแรก เรารายงานผลความเสี่ยงทางด้านหัวใจและหลอดเลือด พันธุกรรมมากกว่า 80 ตำแหน่งที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดถูกวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง จากวิทยาลัยพยาธิแพทย์สหรัฐอเมริกา(CAP) และระบบควบคุมมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สหรัฐอเมริกา (CLIA) ที่มีความแม่นยำ 99.9%  คุณจะได้ข้อมูลความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจที่เป็นสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวในคนอายุน้อย ไขมันในเลือดที่นำไปสู่ภาวะหัวใจวาย และการเสียชีวิตเฉียบพลัน (คุณต้องเคยได้ยินข่าวเด็กหนุ่มล้มลงเสียชีวิตขณะแข่งขันฟุตบอล หรือสตรีเป็นลมล้มลงในออฟฟิศที่ทำงาน) เหตุการณ์เหล่านี้สัมพันธ์กับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยไม่ทราบเหตุ ประชากร 1 ใน 250 คนจะมีพันธุกรรมเสี่ยงต่อภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูง แต่การรู้ตัวล่วงหน้าและทำการรักษาตั้งแต่แรกจะลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 76% เรียนรู้พันธุกรรมสำหรับสภาวะที่มีผลต่อเส้นเลือดขนาดใหญ่ของคุณเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติจากหลอดเลือดโป่งพอง! คุณจะทราบข้อมูลการเป็นพาหะของภาวะที่พบบ่อยมาก 10 ชนิดที่อาจช่วยชีวิตคุณ ยกตัวอย่างเช่น ภาวะไข้สูงรุนแรงที่อาจเป็นภาวะวิกฤตระหว่างการดมยาสลบ

การตรวจส่วนที่ 2 ครอบคลุมพันธุกรรมเสี่ยงมะเร็งมากกว่า 60  ยีน โดยการตรวจวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำ 99.9% ซึ่งได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์ สหรัฐอเมริกา (CAP) และระบบควบคุมมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สหรัฐอเมริกา(CLIA) ความเสี่ยงมะเร็งทางพันธุกรรมต่อเกือบทุกอวัยวะจะถูกประเมิน

การตรวจพันธุกรรมมะเร็งนี้ครอบคลุมมะเร็งจากพันธุกรรมในหลายอวัยวะ ทั้งตับอ่อน ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เต้านม รังไข่ ปอด ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยงจะสูงกว่าประชากรทั่วไปและจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น ความเสี่ยงมะเร็งจากพันธุกรรมบางตัวอาจสูงเกือบ 100% เมื่อคำนวณที่อุบัติการณ์ตลอดช่วงชีวิต

คุณสามารถดูการเปรียบเทียบได้จากแผนภูมิด้านล่าง

Asian Couple having fun while cooking a

ถ้าคุณมีพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โอกาสเป็นมะเร็งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณจะสูงกว่าประชากรทั่วไปมาก

100%

80%

 

ความเสี่ยมะเร็ง

 

60%

40%

20%

0%

มะเร็งเต้านม

ประชากรทั่วไป : 12.83%

ความเสี่ยงในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยง : เพิ่มขึ้นถึง 87%

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักประชากรทั่วไป : 4.24%

ความเสี่ยงในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยง : เพิ่มขึ้นถึง : 100%

มะเร็งมดลูก

ประชากรทั่วไป : 3.07%

ความเสี่ยงในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยง : เพิ่มขึ้นถึง 55%

มะเร็งรังไข่

ประชากรทั่วไป :1.25%

ความเสี่ยงในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยง : เพิ่มขึ้นถึง 54%

ทำนองเดียวกัน โอกาสรอดชีวิตสัมพันธ์กับระยะของโรคขณะวินิจฉัย ถ้าคุณรู้ว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกของโรค คุณจะได้รับการรักษาเร็ว เมื่อคุณเปรียบเทียบกับประวัติครอบครัว ผลการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมเข้ากันได้ 

ข้อมูลสอดคล้อง เห็นภาพครบสมบูรณ์ กระตุ้นการตอบสนอง

เวลาเป็นเรื่องสำคัญ

อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยระยะแรกกับระยะท้ายของโรค

100%

80%

 

อัตรารอดชีวิต

60%

40%

20%

0%

มะเร็งเต้านม

ตรวจพบระยะแรก : 98.8%

ตรวจพบระยะท้าย: 27.4%

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ตรวจพบระยะแรก : 98.8%

ตรวจพบระยะท้าย: 14.2%

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ตรวจพบระยะแรก: 95%

ตรวจพบระยะท้าย: 16.8%

มะเร็งรังไข่

ตรวจพบระยะแรก: 92.4%

ตรวจพบระยะท้าย: 29.2%

คุณสามารปรับเปลี่ยนกลยุทธของคุณด้วยการเพิ่มการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือดซีทีซี (CTC) ในสงครามกำจัดมะเร็งของคุณ

CANCEL CANCER   (click).

การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมจะตอบคำถาม : ความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตของฉันเป็นอย่างไร

ซีทีซีจะตอบคำถาม: ในเลือดฉันตอนนี้มีเซลล์มะเร็งไหม

ต้องทำอย่างไร : ง่ายมาก ทั้งหมดอยู่บนฝ่ามือของคุณ (หรืออันที่จริงคือ น้ำลายของคุณ) พร้อมสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณและแพทย์ของคุณวางแผนจัดการโรคที่สามารถทำได้จริง

การตรวจพันธุกรรมเวลเนสแพคเกจของไทยสเตมไลฟ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แพคเกจพันธุกรรมเวลเนสของไทยสเตมไลฟ์รวมการตรวจคัดกรองพาหะโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม พันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง พันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจความเสี่ยงทางพันธุกรรมของเขาแบบครอบคลุมในการตรวจครั้งเดียว

1 คำสั่ง
อุปกรณ์เก็บ 1 ชุด
1 ตัวอย่างส่งตรวจ
รายงานผลอย่างครอบคลุม 2 ชุด

ข้อได้เปรียบของไทยสเตมไลฟ์ 

การทดสอบมีความครอบคลุม 

สั่งตรวจพาหะพันธุกรรมและการคัดกรองเชิงรุก 

1 ชุดตรวจได้ผลตรวจจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตัวอย่างเดียว

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์จนถึงการรายงานผลสั้น

โดยเฉลี่ยผลตรวจทั้งหมดเสร็จภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ส่งตรวจและผู้ป่วยสามารถขอรับคำปรึกษาจากทีมให้คำปรึกษาของไทยสเตมไลฟ์ที่ได้รับวุฒิบัตรการให้คำปรึกษาด้านพันธุกรรม

เอกสารอ้างอิง: สามารถสอบถามเราเพื่อขอเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น

bottom of page