top of page
Beyond Stem Cell

ทำไมถึงเลือก

DNA TSL 1.png

ไทยสเตมไลฟ์

ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทยที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยกลุ่มสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กหลอดแก้วชั้นแนวหน้าของไทย ตลอดระยะเวลา 17 ปี ไทยสเตมไลฟ์ได้ยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำด้านการเก็บและฝากสเต็มเซลล์ทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

happy asian family with two children

เราคือผู้นำ

แห่งแรก

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งมา 17 ปี

ใหญ่ที่สุด

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่ที่สุด ด้วยสมาชิกกว่า 20,000 ครอบครัวในไทยและ 400,000 ครอบครัวทั่วเอเชีย

ระดับ

โลก

เราคือกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์ที่ใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของโลก

Why choose TSL
DNA TSL.png
Young Couple Expecting
DNA TSL.png

ทำไมต้องเลือกเก็บสเต็มเซลล์กับไทยสเตมไลฟ์

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียว

ที่มีการเบิกใช้สเต็มเซลล์

ทั้งเพื่อการรักษาชีวิตและงานวิจัย

มากที่สุด

ผลงานวิจัยของเราได้รับการตีพิมพ์มากที่สุด ซึ่งเป็นผลงานต้นฉบับกว่า 30 ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในวารสารพิชญพิจารณ์ทางการแพทย์และงานประชุมแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่มีการเบิกใช้สเต็มเซลล์มากที่สุดในเอเชียในการนำไปปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อรักษาโรค ทั้งโลหิตจางทาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มัลติเพิล มัยอิโลมา มัลติเพิล สเคอโรซิส

เรามีจำนวนการเบิกใช้สเต็มเซลล์มากที่สุดในกลุ่มบริษัทธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนในเอเชีย

ที่แรก

เราคือที่แรกของโลกที่รายงานการใช้เลือดสายสะดือร่วมกับยาจีซีเอสเอฟในผู้ป่วยโรคซีพี และรายงานของเราถูกนำไปใช้อ้างอิงโดยงานวิจัยอื่นถึง 48 งานวิจัย

เราคือที่แรกในเอเชียที่มีการเบิกเลือดสายสะดือของทารกที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับคัดเลือกรหัสพันธุกรรมเอชแอลเอไปปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคทาลัสซีเมียเป็นผลสำเร็จ

เราคือที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเบิกใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคมัลติเพิล สเคอโรซิส เป็นผลสำเร็จ

เราคือที่แรกในไทยที่มีการเบิกสเต็มเซลล์ตนเองไปรักษาข้อเข่าเสื่อม และจากข้อมูลล่าสุด เราเป็นที่เดียวที่มีผลงานวิจัยกับข้อเข่าเสื่อมถึง 8 ชิ้น ซึ่งถูกอ้างอิงในงานวิจัยนานาชาติถึง 108 ครั้ง

ที่เดียว

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอันดับ 1 ในงานประกวดนวัตกรรมกับธุรกิจไทยดีเด่นสูงสุด 10 อันดับ

ปี พ.ศ. 2549 จากผลงานวิจัยการใช้สเต็มเซลล์กระแสโลหิตตนเองกับแผลเบาหวานซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีงานวิจัยด้านนี้

เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำการศึกษาโรคมะเร็งเต้านมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ

เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังศึกษาวิจัยเรื่องอุบัติเหตุทางสมองกับโรงพยาบาลชั้นนำของไทย

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียวในไทยที่เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือดวิธีล้ำสมัย(ซีทีซี) ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา

ไม่มีอะไรที่จะรับรองคุณภาพงานของห้องปฏิบัติการ

ได้ดีไปกว่าการเบิกใช้เลือดสายสะดือ

ไปปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาชีวิต

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีการรักษาข้อมูล ISO 27001

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189/15190 จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

Asian family holidays at the beach. Happ

ทำไมควรเลือกไทยสเตมไลฟ์สำหรับการจัดการด้านสุขภาพของคุณ

เพื่อกำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต่อมะเร็ง

และโรคอื่นๆของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต

THAI StemLife 2.png

เกี่ยวกับเรา

ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทย

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยกลุ่มสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กหลอดแก้วชั้นแนวหน้าของไทย ตลอดระยะเวลา 16 ปี ไทยสเตมไลฟ์ได้ยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำด้านการเก็บและฝากสเต็มเซลล์ทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยสเตมไลฟ์มีความภูมิใจที่มีจำนวนครั้งการเบิกใช้เลือดสายสะดือและ

สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตสำหรับการปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคร้ายแรงและโรคอื่นๆมากที่สุด (ทั้งหมด 105 ครั้ง) และได้รับการรีวิวรวมทั้งนำไปอ้างอิงในงานวิจัยระดับสากลอื่นๆกว่า 700 ครั้ง เทียบกับบริษัทคู่แข่งที่เป็นศูนย์

จนถึงปัจจุบันครอบครัวไทยสเตมไลฟ์เป็นครอบครัวสเต็มเซลล์ที่มีสมาชิกมากที่สุดด้วยจำนวนกว่า 20,000 ครอบครัวในไทย 

สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันความเหนือกว่าคู่แข่งและความได้เปรียบด้านประสบการณ์ดูแลรักษาสเต็มเซลล์ที่ไม่มีคู่แข่งใดเทียบเคียงได้

THAI StemLife
No
Conditions
Cell Type
Recipient
Storage time in months
treatment Facility
Collected and stored at
25
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
5
Private Hospital Thailand
TSL
24
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
31
Private Hospital Thailand
TSL
23
Celebral Palsy
UCB
Autologous Self
109
Private Hospital Thailand
Abroad
22
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
75
Private Hospital Thailand
TSL
21
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
30
Private Hospital Thailand
TSL
20
ASD
UCB
Autologous Self
124
Private Hospital Thailand
TSL
19
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
80
Private Hospital Thailand
TSL
18
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
4
Private Hospital Thailand
TSL
17
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
7
Private Hospital Thailand
TSL
16
Thalassemia
UCB two bags from twin siblings
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
15
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
14
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
6
Private Hospital Thailand
TSL
13
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
6
Private Hospital Thailand
TSL
12
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
11
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
10
HIE
UCB
Autologous Self
12
Private Hospital Bangkok
TSL
9
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
8
Cerebral Edema
UCB
Autologous Self
60
Private Hospital Thailand
TSL
7
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
39
Private Hospital Thailand
TSL
6
HIE
UCB
Autologous Self
48
Private Hospital Bangkok
TSL
5
HIE
UCB
Autologous Self
18
Private Hospital Bangkok
TSL
4
HIE
UCB
Autologous Self
40
Private Hospital Bangkok
TSL
3
HIE
UCB
Autologous Self
36
Private Hospital Bangkok
TSL
2
CP
UCB
Autologous Self
32
Private Hospital Thailand
TSL
1
CP
UCB
Autologous Self
17
Private Hospital Thailand
TSL

ข้อมูลการเบิกใช้เลือดสายสะดือของไทยสเตมไลฟ์
เก็บข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวที่มีจำนวนการเบิกใช้เลือดสายสะดือมากที่สุดในไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งทวีปเอเชีย

DNA TSL White.png

กลุ่มอาการภาวะออทิสซึม-เอเอสดี(ASD); โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก(IEM); ภาวะสมองพิการซีพี (CP); โรคสมองขาดเลือดและออกซิเจน(HIE)

Quality
BG 12.png

THAI StemLife Team

วรเทพ คลังเกษม .jpg

วรเทพ คลังเกษม 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

Dr.Kosta.jpg

ดร.นพ. คอนสแตนตินอส ปาปาโดพูลอส

ที่ปรึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แพทย์เฉพาะทางสาขาระบบต่อมไร้ท่อ 
และเมตาบอลิซึม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ 

มัณฑนา ไพสาณย์.jpg

มัณฑนา ไพสาณย์ 

ผู้จัดการด้านห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก) ว่าที่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 

ณัฎฐา บูรณสุทธิกุล.jpg

ณัฎฐา บูรณสุทธิกุล 

ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี  

สุขรดา พยัคฆ์รังสี .jpg

สุขรดา พยัคฆ์รังสี 

ผู้จัดการทั่วไป  

พิมพกานต์ อาวเจนพงษ์ .jpg

แพทย์หญิงพิมพกานต์ อาวเจนพงษ์ 

Medical Director 
M.Sc. Clinical Dermatology CICM,

Thammasat University. 
Fellowship in Dermatology at Greater Miami skin and laser center, USA 

ณัฏฐา จันทร์เปล่งแก้ว .jpg

ณัฏฐา จันทร์เปล่งแก้ว 

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด 

นับตั้งแต่ก่อตั้งไทยสเตมไลฟ์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพระดับสากล ISO 15189:2012 จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง โดย ISO 15189:2012 เป็นระบบรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการนานาชาติที่เน้นข้อกำหนดด้านคุณภาพระบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ระบบรับรองคุณภาพนี้ถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค องค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 212 (ISO/TC 212)

ISO 15189 : 2012
LOGO_edited.jpg
ISO 15190 (2018-2020).png

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันไทยสเตมไลฟ์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้านการบริหารจัดการจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.

มาอย่างต่อเนื่อง

ISO 9001: 2015
ukas_9001-01.jpeg
ISO 9001 (2018-20221).png

การรับรอง

คุณภาพ

เอเชียแปซิฟิก
สมาคมธนาคารสเต็มเซลล์เอกชน
ASIA PACIFIC CORD BLOOD BANK CONSOTIUM

สมาคมธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเอเชียแปซิฟิก

ไทยสเตมไลฟ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCBBC)

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ไทยสเตมไลฟ์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพระดับสากล ISO 15190:2003 ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานระดับสากลที่เน้นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ISO 15190 : 2003
LOGO_edited.jpg
ISO 15190 (2018-2020).png
ukas_27001-01.jpeg
ISO 27001: 2013

ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001: 2013 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเน้นการรักษาความปลอดภัยของระบบการบริหารรวมถึงข้อมูลขององค์กร ตั้งแต่ข้อกำหนดในการจัดตั้ง การวางแผน การดูแลรักษาระบบ จนถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบมาตรฐานนี้ยังรวมถึงข้อบังคับในการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยที่ปรับความเสี่ยงตามความจำเป็นขององค์กร ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ไม่สามารถหาระบบรับรองอื่นมาทดแทนได้

ISO 27001 (2018-20221).png
NIA.jpg
NIA.jpg

ไทยสเตมไลฟ์ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากการประกวดผลงานนวัตกรรมในปีพศ. 2549 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย จากผลงานนวัตกรรมการวิจัยการใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของผู้ป่วยเองเพื่อรักษาแผลเบาหวานเป็นผลสำเร็จ ทำให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตัดขา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Quality

1st

DNA 1.png

Thailand

1st

Asia

1st

1st

World 

ธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรก

ครั้งแรกในโลกกับการใช้เลือดสายสะดือร่วมกับยาจีซีเอสเอฟในผู้ป่วยโรคซีพี(เกิดจากการขาดออกซิเจนในสมอง)

ครั้งแรกของเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการใช้สเต็มเซลล์ที่ได้จากเด็กที่เกิดจากกระบวนการเด็กหลอดแก้วร่วมกับการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเอชแอลเอกับมาปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคทาลัสซีเมีย

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยที่เบิกใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตเพื่อรักษาแผลเบาหวานและปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมเอ็มเอส

bottom of page