top of page
DNA TSL.png

เครือข่ายไทยสเตมไลฟ์

ไทยสเตมไลฟ์คือผู้นำธนาคารสเต็มเซลล์และสถาบันดูแลสุขภาพ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลายเหตุผลที่เราเป็นผู้นำ
อย่างแรก

เราคือผู้นำด้านนวัตกรรม งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เราพร้อมที่จะท้าทายคู่แข่งทางธุรกิจของเราโดยการขอให้ว่าที่ลูกค้าของเราและลูกค้าปัจจุบันให้ขอดูรายชื่อผลงานวิจัยจากคู่แข่งของเรา จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของเราเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งด้วยผลงานวิจัยต้นฉบับมากกว่า 20 ชิ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำได้เหนือกว่า รายชื่อผลงานนี้แสดงถึงความร่วมมือแน่นแฟ้นในการทำงานระหว่างเรากับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ไม่มีอะไรแสดงถึงความมุ่งมั่นในทางวิทยาศาสตร์ยิ่งไปกว่างานวิจัย

 
อย่างที่สอง

เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวที่มีการเบิกใช้มากที่สุดในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเรากล้าที่จะประกาศว่าจากทั่วทวีปเอเชีย จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วย 105 รายได้รับการช่วยชีวิต

 

จากการเบิกใช้ทั้งหมด เรามีผู้เบิกใช้เลือดสายสะดือตนเองร่วมกับยาจีซีเอสเอฟกับโรคสมองพิการชนิดซีพี(Cerebral palsy) ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก มีการเบิกใช้รักษาแผลเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคมัลติเพิล สเคอโรซิส ซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีการเบิกเลือดสายสะดือจากทารกที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับการตรวจรหัสเนื้อเยื่อเอชแอลเอ 12 รายแรกของเอเชียและไทย (จากทั้งหมด 100 รายทั่วโลก) เพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียเป็นผลสำเร็จ

 เรามักจะท้าทายคู่แข่งทางธุรกิจของเรา ด้วยการบอกว่าที่สมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันของเราให้สอบถามข้อมูลการเบิกใช้ สเต็มเซลล์จากบริษัทคู่แข่ง ไม่มีธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนอื่นในไทยที่เคยเบิกสเต็มเซลล์เพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาชีวิตมาก่อน ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ “คุณภาพของห้องปฏิบัติการไทยสเตมไลฟ์” ได้ดีกว่า “ผู้ป่วยรอดชีวิต”!

 
อย่างที่สาม

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พศ. 2548 ไทยสเตมไลฟ์คือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยด้วยสมาชิกมากกว่า 20,000 ครอบครัว

 
 
นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราคือผู้นำในหลายๆระดับและเป็นตัวเลือกได้รับความนิยมจากครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจกับสุขภาพในอนาคตกับความต้องการบริหารรูปแบบชีวิต
Asia maps.png
bottom of page