top of page
TSL.jpg

วิสัยทัศน์ พันธกิจและคุณค่า

 

ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่มีสถานที่เก็บสเต็มเซลล์ในประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและให้บริการฝากเก็บสเต็มเซลล์ที่สลับซับซ้อนอย่างล้ำสมัย

 

ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะสถาบันบริหารจัดการด้านสุขภาพเอกชนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด ด้วยนวัตกรรมการตรวจด้านพันธุกรรมทั้งก่อนและหลังการปฏิสนธิ เช่นเดียวกับการตรวจพันธุกรรมทารกหลังคลอดจนถึงผู้ใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการล้ำยุคในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค

 
 

ก้าวไปอีกขั้น ในฐานะตัวแทนแต่ผู้เดียวของเทคโนโลยีตรวจที่ปฏิวัติการตรวจมะเร็ง เราตั้งเป้าที่จะตรวจจับมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยมีเวลาในการจัดการโรคมากที่สุด

 

หลักฐานความไม่หยุดยั้งที่จะก้าวหน้าร่วมกับงานวิจัยที่สร้างสรรค์ของเราที่ดูได้จากรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมากมายเป็นวิธีเดียวที่จะบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของเราอย่างเป็นรูปธรรม พันธกิจของเราคือการสมานการให้บริการทั้งหมดของเราแบบไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดผ่านทางการป้องกันโรคร่วมกับการเข้าถึงการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

 
 
bottom of page