การช่วยชีวิต

ไม่มีอะไรรับประกันได้ดีกว่าการนำเลือดสายสะดือไปปลูกถ่ายไขกระดูกช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นผลสำเร็จ นี่คือสิ่งที่ไม่มีธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนอื่นใดที่ทำสำเร็จ
pgd hla bmt ucb tsl sar.jpg

ข้อมูลการเบิกใช้เลือดสายสะดือของไทยสเตมไลฟ์เก็บข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวที่มีจำนวนการเบิกใช้เลือดสายสะดือมากที่สุดในไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งทวีปเอเชีย

การเบิกใช้ทั้งหมด 22 ครั้ง

DNA TSL White 2.png
No
Conditions
Cell Type
Recipient
Storage time in months
treatment Facility
Collected and stored at
22
ASD
UCB
Autologous Self
124
Private Hospital Thailand
TSL
21
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
80
Private Hospital Thailand
TSL
20
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
75
Private Hospital Thailand
TSL
19
Cerebral Edema
UCB
Autologous Self
60
Private Hospital Thailand
TSL
18
HIE
UCB
Autologous Self
48
Private Hospital Bangkok
TSL
17
HIE
UCB
Autologous Self
40
Private Hospital Bangkok
TSL
16
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
39
Private Hospital Thailand
TSL
15
HIE
UCB
Autologous Self
36
Private Hospital Bangkok
TSL
14
CP
UCB
Autologous Self
32
Private Hospital Thailand
TSL
13
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
30
Private Hospital Thailand
TSL
12
HIE
UCB
Autologous Self
18
Private Hospital Bangkok
TSL
11
CP
UCB
Autologous Self
17
Private Hospital Thailand
TSL
10
HIE
UCB
Autologous Self
12
Private Hospital Bangkok
TSL
9
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
7
Private Hospital Thailand
TSL
8
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
6
Private Hospital Thailand
TSL
7
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
6
Private Hospital Thailand
TSL
6
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
4
Private Hospital Thailand
TSL
5
Thalassemia
UCB two bags from twin siblings
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
4
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
3
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
2
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL
1
Thalassemia
UCB
Related Allogeneic Sibling
3
Private Hospital Thailand
TSL

กลุ่มอาการภาวะออทิสซึม-เอเอสดี(ASD); โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก(IEM); ภาวะสมองพิการซีพี (CP); โรคสมองขาดเลือดและออกซิเจน(HIE)

ข้อมูลการเบิกใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต ณ. เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

DNA TSL White.png
No.
Release Year
Conditions
Cell Type
Recipient
Storage time in months
treatment Facility
Collected and stored at
12
2019
MM
PBSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL
11
2019
MM
PBSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL
10
2014
MM
PBSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL
9
2013
Precursor B cell All with Ph+
PBSC
Allogeneic
1
Private Hospital Thailand
TSL
8
2013
ALL
BPSC
Allogeneic
1
Private Hospital Thailand
TSL
7
2013
Testicular Cancer
PBSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL
6
2013
40 Release for Osteoarthritis
PBSC
Autologous Self
~9
Police General Hospital
TSL
5
2013
Acute Leukemia M2
PBSC
Allogeneic
1
Private Hospital Thailand
TSL
4
2012
Aplastic Anaemia
PBSC
Allogeneic
1
Private Hospital Thailand
TSL
3
2009
MS
PBSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL
2
2008
25 Releases Diabetic Ulcers
PBSC
Autologous Self
~6
Private Hospitals Thailand
TSL
1
2006
B-cell Lymphoma
BPSC
Autologous Self
1
Private Hospital Thailand
TSL

มัลติเพิล มัยอิโลมา (MM); มัลติเพิล สเคอโรซิส (MS); มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน(ชนิดลิมฟอยด์) (ALL)

การเบิกใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของตนเองกว่า 40 ครั้งเพื่อไปรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมทั้งที่รพ. เอกชนและ รพ. ตำรวจ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของไทยสเตมไลฟ์ที่ผ่านการอนุมัติจากแพทยสภา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพิชญ์พิจารณ์นานาชาติถึง 3 ฉบับ จนถึงปัจจุบัน บทความของเราถูกงานวิจัยอื่นใช้อ้างอิงมากกว่า 70 ครั้ง

การเบิกใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของผู้ป่วย 25 ครั้งเพื่อไปรักษาแผลเบาหวานที่โรงพยาบาลเอกชนของไทย เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอันดับหนึ่ง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549

 รายการแสดงการเบิกสเต็มเซลล์จากไทยสเตมไลฟ์ไปช่วยการรักษาโรคหลายชนิด สิ่งนี้ไม่ควรถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับรายชื่อโรคที่รักษาได้ด้วยสเต็มเซลล์ ทั้งนี้ การฝากเก็บเลือดสายสะดือ/เนื้อเยื่อสัมพันธ์การคลอด/เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไม่ได้รับประกันว่าสเต็มเซลล์จะสามารถรักษาโรคให้หายขาดหรือสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์เสมอ การตัดสินใจในการใช้สเต็มเซลล์ขั้นสุดท้ายขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย