top of page

อะไรคือสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต

(PBSC)
blood sells.png
Logo 12.png
Medical equipment. Blood test.jpg

สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตคือสเต็มเซลล์สร้างเม็ดเลือดที่ล่องลอยอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายปริมาณน้อยๆตลอดเวลา แต่เมื่อร่างกายได้รับไซโตไคน์ที่กระตุ้นการทำงานของไขกระดูก เช่น จีซีเอสเอฟ G-CSF (เป็นตัวกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ที่ร่างกายผลิตได้เอง) หรือการฟื้นตัวของไขกระดูกภายหลังจากการรับยาเคมีบำบัด จะทำให้สเต็มเซลล์สร้างเม็ดเลือดในกระแสโลหิตเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่เก็บจากกระแสโลหิตมีแนวโน้มที่จะติดเร็วกว่าการใช้สเต็มเซลล์จากไขกระดูก นั่นอาจเป็นเพราะมีสเต็มเซลล์สร้างเม็ดเลือดที่โตเต็มที่มากกว่า เมื่อพูดถึง“การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” โดยปกติจะหมายถึง การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต แหล่งที่อยู่ของสเต็มเซลล์ในธรรมชาติคือไขกระดูก แต่เราสามารถทำให้สเต็มเซลล์ออกจากไขกระดูกเข้ากระแสโลหิตซึ่งการเก็บสเต็มเซลล์จะทำได้ง่ายกว่า

นอกจากการให้บริการเก็บและฝากเลือดสายสะดือแล้ว ไทยสเตมไลฟ์ได้ให้บริการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตในผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน เพราะนี่เป็นการประกันแบบชีวภาพสำหรับพวกเราที่ไม่มีโอกาสเก็บเลือดสายสะดือตอนเราคลอดสำหรับอนาคต สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตถูกใช้กับโรคหัวใจ แผลเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน และในอนาคตอาจสามารถใช้กับโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์คินสัน หรือโรคอัลไซเมอร์ การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตตอนที่อายุน้อยทำให้มั่นใจว่ามีสเต็มเซลล์ที่ประสิทธิภาพดีที่สุดพร้อมเมื่อมีความต้องการใช้ในยามจำเป็นเมื่ออายุมากขึ้น/เป็นโรค

Medical equipment. Blood test.jpg
Staff taking blood sample from blood don

ทำยังไงถึงจะย้ายสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกให้ออกมาอยู่ในกระแสโลหิต

กระบวนการนี้เรียกว่า การเคลื่อนย้ายสเต็มเซลล์ ผู้เก็บสเต็มเซลล์จะได้รับการฉีดยาจี-ซีเอสเอฟวันละครั้งเป็นเวลา 4-5 วันติดต่อกันเพื่อกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์จากไขกระดูกให้เข้าสู่กระแสโลหิตก่อนทำการเก็บสเต็มเซลล์

การเก็บสเต็มเซลล์ในกระแสโลหิตทำอย่างไร  ไทยสเตมไลฟ์ใช้เครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตแบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดเหมือนกับที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำใช้เก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตผู้บริจาคเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกกับผู้ป่วย (พบได้ทั่วไปในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่สามารถปลูกถ่ายไขกระดูก) เข็มรับเลือดจะถูกสอดเข้าเส้นเลือดดำข้อพับแขนข้างหนึ่ง เลือดจะถูกดึงเข้าเครื่องเพื่อคัดแยกเฉพาะสเต็มเซลล์ใส่ในถุงเก็บด้วยระบบปิด ในขณะที่เลือดส่วนที่เหลือจากการคัดสเต็มเซลล์จะถูกคืนกลับเข้าร่างกายทางแขนอีกข้าง กระบวนการทั้งหมดใช้เวลา 3-4 ชม. พอๆกับเวลาที่ใช้ดูภาพยนตร์ดีๆ หนึ่งเรื่อง

Adults_edited.jpg
คุณอยากรู้ไหม
ว่า สเต็มเซลล์ของคุณ มีรูปร่างอย่างไร

สเต็มเซลล์ผู้ใหญ่ที่เก็บจากกระแสโลหิต 

พวกเราส่วนใหญ่พลาดโอกาสที่จะเก็บเลือดสายสะดือ

และเนื้อเยื่อตอนเราคลอด แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง พวกเรายังสามารถ เก็บสเต็มเซลล์ของเราสำหรับการใช้ในอนาคตก่อนที่จะเป็นโรค

asian family.jpg

ไทยสเตมไลฟ์เป็นผู้นำของไทย (1) ในการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตโดยที่กระบวนการเก็บและเครื่องเก็บสเต็มเซลล์ได้รับการรับรองทั้งจากไทยและสหรัฐอเมริกา วิธีการเก็บสเต็มเซลล์นี้ถูกใช้ทั่วโลกเมื่อมีผู้ที่ต้องบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับญาติหรือผู้อื่นที่เนื้อเยื่อตรงกันและจำเป็นต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูก ในกระบวนการของเรา คุณบริจาคสเต็มเซลล์ของคุณเองสำหรับตัวคุณในอนาคต หลังจากการกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างสเต็มเซลล์ด้วยยาชื่อ จีซีเอสเอฟ(G-CSF) (เป็นสารตัวเดียวกับที่ร่างกายเราสร้างเพื่อกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์) เป็นเวลา 5 วัน ด้วยวิธีการที่คล้ายกับการบริจาคส่วนประกอบโลหิต เครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงคัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดทั้งตัวของคุณโดยที่คุณไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดตลอดระยะเวลาที่เครื่องทำงาน สเต็มเซลล์ที่เก็บถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทั้งหมดที่อยู่ในไขกระดูก คุณจึงไม่ต้องกังวล ร่างกายของคุณมีศักยภาพในการสำรองที่น่าอัศจรรย์ Those stem cells will be cryogenically stored in bags and vials for future needs. สเต็มเซลล์เหล่านี้จะถูกแช่เยือกแข็งทั้งแบบถุงและแบบหลอดสำหรับความจำเป็นในอนาคต ซึ่งจะมีจำนวนมากพอถ้าจำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคเลือดหรือโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา เป็นต้น (2) ข้อบ่งชี้ใหม่ๆทางการแพทย์ ได้แก่ กลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมเอ็มเอส โรคเอสแอลอี โรครูมาตอยด์ ฯลฯ ผลการศึกษาวิจัยเร็วๆนี้สนับสนุนการใช้ในภาวะสมองบาดเจ็บทั้งในเด็กและผู้ใหญ่แต่เวลาที่เหมาะสมในการใช้สั้นทำให้การเก็บเซลล์ล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ

การเบิกใช้ (Click)

เราไทยสเตมไลฟ์ได้เบิกจ่ายสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตไปปลูกถ่ายรักษาโรคมัลติเพิล สเคอโรซิส ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประสบการณ์ในการเก็บและเบิกใช้ของเราไม่มีใครในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทียบได้ และแน่นอนว่า ไม่มีคู่แข่งของเรารายใดที่ประสบความสำเร็จเหมือนการเบิกใช้มากกว่า 97 ครั้งของเรา ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกของไทยที่มีการเบิกใช้สเต็มเซลล์ของผู้ป่วยไปรักษาแผลเบาหวานซึ่งได้รับรางวัลสูงสุดจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 (3).

ยิ่งกว่านั้น ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สเต็มเซลล์กระแสโลหิตตนเองที่เราทำร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจได้ช่วยผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะแรกให้อาการดีขึ้น ไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่า ได้รับการตีพิมพ์และยกย่องจากวารสารการแพทย์ถึง 3 ฉบับ และถูกอ้างอิงโดยนักวิจัยอื่นๆที่ศึกษาตามหลัง(มากกว่า 72 ครั้ง) ข้อบ่งชี้ในการใช้สเต็มเซลล์มีมากกว่านี้ และอีกจำนวนมากอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย

 

ถ้าคุณไม่มีเวลาพอที่จะใช้บริการคัดแยกเก็บสเต็มเซลล์ด้วยเครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์ของเรา มีอีกทางเลือกที่เรียกว่า การเก็บสเต็มเซลล์กระแสโลหิตแบบมินิ คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

อย่าให้โอกาสนี้หลุดมือคุณไป ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจยิ่งไปกว่าการรู้ว่ามีวิธีรักษาโรคที่กำลังคุกคามชีวิตคุณอยู่แต่คุณไม่มีโอกาสใช้การรักษานั้น

  1. W. Fongsarun, M. Paisan, K. Papadopoulos. Differential effect of prognostic factors in health and disease in Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) mobilization and collection: A single-center/doctor experience in autologous harvest. THAI StemLife, Bangkok, Thailand. CYTOTHERAPY 19 (5), S53-S54. (https://www.celltherapyjournal.org/article/S1465-3249(17)30175-5/fulltext)

  2. Duarte RF, Labopin M, Bader P, et al. Indications for haematopoietic stem cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2019. Bone Marrow Transplant. 2019;54(10):1525-1552. doi:10.1038/s41409-019-0516-2

  3. Papadopoulos KI, Jatuvorapat J, Tanisaro K, Danpongchareon K, Buapradit P, Chantarojanasiri T. IMPLANTATION OF AUTOLOGOUS GRANULOCUTE COLONY STIMULATING FACTOR (G-CSF) MOBILIZED PERIPHERAL BLOOD STEM CELLS (PBSC) IN TREATING PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE (PAD)-EFFECT OF DOSE AND METHOD OF ADMINISTRATION. Presented at: 14th Annual Meeting of the Royal Thai Endocrine Society, Bangkok, Thailand. 2nd Annual STEM CELLS & REGENERATIVE MEDICINE EUROPE 2009 Conference. 4th World Congress on Regenerative Medicine, March 12-14, 2009, Bangkok, Thailand. Regenerative Medicine by the New York Academy of Sciences, the Chinese Academy of Medical Sciences, and the Chinese Ministry of Health, May 15-16, 2009, Beijing, China. Abstract and oral presentation at the 2nd International Congress on Responsible Stem Cell Research (RSCR), Monaco, 2009 and at the 8th Asia-Pacific Burn Congress and the 3rd Congress of the Asian Wound Healing Association, BITEC, Bangkok, Thailand, 2011.

สเต็มเซลล์กระแสโลหิตตนเองแบบมินิ

สเต็มเซลล์ของคุณเอง พร้อมเสมอสำหรับคุณ

group of four happy young asian corporat
group of four happy young asian corporat
group of four happy young asian corporat
group of four happy young asian corporat

อย่าให้โอกาสนี้หลุดมือคุณไป ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจยิ่งไปกว่าการรู้ว่ามีวิธีรักษาโรคที่กำลังคุกคามชีวิตคุณอยู่

แต่คุณไม่มีโอกาสใช้การรักษานั้น

bottom of page