top of page
Happy Family at Home

ถูกต้อง คุณสามารถมีครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรคส่วนใหญ่ที่รู้จักกันในปัจจุบัน

pgd hla bmt ucb tsl sar.jpg

ใช่แล้ว คุณสามารถรักษาโรคทาลัสซีเมียให้หายขาด

พบครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการรักษา

คุณต้องมีการวางแผนเพื่อสุขภาพและไทยสเตมไลฟ์สามารถช่วยคุณได้

Happy Family

คุณจำเป็นต้องทราบว่าคุณและคู่ชีวิตเป็นพาหะของโรคอะไรบ้างที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกในอนาคตของคุณ ด้วยการตรวจพาหะโรคพันธุกรรมโดยใช้ตัวอย่างน้ำลายหรือเลือด คุณสามารถตรวจการเป็นพาหะของทั้งคุณและคู่ชีวิตกว่า 300 ชนิดซึ่งครอบคลุมภาวะที่วิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ACOG)  สหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยพันธุศาสตร์อายุรกรรม (ACMG)  สหรัฐอเมริกา แนะนำ สำหรับประชากรทุกเชื้อชาติ ไม่มีการทดสอบใดที่สมบูรณ์กว่านี้แล้วในปัจจุบัน ถ้าบังเอิญคุณทั้งคู่เป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมชนิดเดียวกัน (เช่น ทาลัสซีเมีย หรือซิสติก ไฟโบรซิส ฯลฯ) คุณก็ไม่ต้องสิ้นหวัง

การตรวจรหัสพันธุกรรมในตัวอ่อน

ก่อนการฝังตัวของเรา

ด้วยบริการของซูพีเรีย เออาร์ที คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ลูกที่จะเกิดในอนาคตของคุณจะปราศจากโรคทางพันธุกรรมที่คุณกังวล ความสำเร็จของเราได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ไม่ต้องสิ้นหวังถ้าในครอบครัวคุณมีสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือโรคมะเร็งชนิดที่สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก ติดต่อเราเพื่อตรวจหาพันธุกรรมต่อโรคและรหัสเอชแอลเอ หรือเฉพาะเอชแอลเอในตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ หมายความว่า คุณมีโอกาสมีลูกคนที่ 2 ที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรมที่ลูกคนแรกเป็น และลูกคนที่ 2 มีรหัสพันธุกรรมเอชแอลเอตรงกับลูกคนแรก เมื่อลูกคนที่ 2 คลอด สูติแพทย์สามารถเก็บเลือดสายสะดือของเขา/เธอเพื่อรอการปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาพี่ที่ป่วยต่อไป ดูผลงานความสำเร็จในการรักษาโรคทาลัสซีเมียกับ 12 ครอบครัวครั้งแรกในเอเชียของเราที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ(คลิก) จากทั่วโลกมีเพียง 100 ครอบครัวที่มีการรายงานความสำเร็จนี้และ 12 ครอบครัวในนั้นมาจากซูพีเรียเออาร์ทีและไทยสเตมไลฟ์ (click). 

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Superior ART
Superior ART
twin pgdhla.jpg
CURE

. ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์ อายุครรภ์ประมาณ 10 สัปดาห์ คุณสามารถตรวจนิปท์ (NIPT) Non-Invasive Prenatal Screening ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์เทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยทำการตรวจจากตัวอย่างเลือดของสตรีมีครรภ์ว่าทารกในครรภ์มีโครโซมผิดปกติ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการเอ็ดวาร์ด กลุ่มอาการพาทัว หรือไม่  การทดสอบสามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ โดยทำการเก็บตัวอย่างเลือดมารดาที่ง่ายและปลอดภัย ทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการในประเทศสิงคโปร์และไต้หวันที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์ สหรัฐอเมริกา (CAP) และระบบควบคุมมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สหรัฐอเมริกา (Click)

pregnant woman drink tea and sit on sofa

ถ้าลูกคุณคลอดแล้ว คุณสามารถตรวจ เมตาชายด์ (เป็นเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลิกแต่กำเนิดที่ก้าวหน้าที่สุด) สามารถคัดกรองความผิดปกติทางเมตาบอลิกกว่า 150 ชนิดที่มีผลต่อพัฒนาการทารกโดยใช้เพียงตัวอย่างปัสสาวะทารก การทดสอบทำในห้องปฏิบัติการในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์ สหรัฐอเมริกา (CAP) และระบบควบคุมมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สหรัฐอเมริกา (CLIA) (Click).

Asian little boy and his mother playing
bottom of page