top of page
S__78102568.jpg

เอ็นเคเซลล์

NK

cells

Cancer cell.jpg
Fine needle aspirate cytology of metasta
Fine needle aspirate cytology of metasta
Cancer cell.jpg

เอ็นเคเซลล์คืออะไร

01

เอ็นเคเซลล์คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซท์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงในระบบภูมิคุ้มกันของเรา เซลล์กลุ่มนี้มีความสำคัญยิ่งทั้งต่อระบบภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้ภายหลัง โดยมีหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส

02

เอ็นเคเซลล์ทำหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดเนื้องอก เอ็นเคเซลล์จะตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้นเอ็นเคเซลล์จึงทำหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

03

สามารถพบเอ็นเคเซลล์ในมดลูกในปริมาณสูงและเป็นเซลล์ที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ เอ็นเคเซลล์ทำหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อการเริ่มของการตั้งครรภ์

04

โดยการใช้ลักษณะเฉพาะของเอ็นเคเซลล์ที่มีโปรตีนชนิดซีดี 56 และ ซีดี 16 (CD 56, CD16) บนผิวเซลล์ เราสามารถแบ่งเอ็นเคเซลล์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่หลั่งสารฆ่าสิ่งแปลกปลอม และอีกกลุ่มทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

เราสามารถตรวจการทำงานของเอ็นเคเซลล์ในตัวเราได้อย่างไร

การทำงานของเอ็นเคเซลล์ เป็นผลรวมระหว่างจำนวนเอ็นเคเซลล์และอัตราส่วนชนิดย่อยของเอ็นเคเซลล์ กับการออกฤทธิ์/ความสามารถในการทำงานของเอ็นเคเซลล์ ผลรวมของการตรวจทั้ง 2 อย่าง จะบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณดีแค่ไหน

1

การนับจำนวนเอ็นเคเซลล์:

จำนวนเอ็นเคเซลล์ในเลือดอาจให้ข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันในตัวคุณได้มากมาย

2

อัตราส่วนของชนิดเอ็นเค:

ความสมดุลระหว่างเอ็นเคที่หลั่งสารกำจัดสิ่งแปลกปลอมกับเอ็นเคที่ออกฤทธิ์ควบคุมสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันมีความสำคัญต่อภาวะมีบุตรยาก (สามารถขอเอกสารอ้างอิงได้)

3

การหาค่าการทำงานของเอ็นเคเซลล์:

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสามารถตรวจวัดความสามารถของเอ็นเคเซลล์ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก หรือเซลล์ที่ทำงานผิดปกติ (เช่น เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส หรือ เซลล์มะเร็งในระยะแรก)

เอ็นเคเซลล์ที่ทำงานแย่ลงสะท้อนถึงระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลง

Fine needle aspirate cytology of metasta

สาเหตุมากมายทำให้การทำงานของเซลล์เอ็นเคลดลง เช่น โรคมะเร็งจากพันธุกรรม การป่วยเป็นมะเร็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจากการรับยาเคมีบำบัดหรือวิธีรักษามะเร็งอื่นๆ เช่นเดียวกับภายหลังการผ่าตัดใหญ่ การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะขาดการทานผักและผลไม้ร่วมกับการทานอาหารขยะปริมาณสูง รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ดี เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ นอนน้อย ไม่ออกกำลังกาย ความเครียดสูง น้ำหนักเกิน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลร้ายอย่างมากทั้งต่อการทำงานและจำนวนเอ็นเคเซลล์

ในทางตรงกันข้าม เอ็นเคเซลล์ที่ทำงานปกติหรือมากขึ้นร่วมกับจำนวนเซลล์ที่มากขึ้นแสดงถึงการทำงานที่ดีของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะติดเชื้อหรือโรคภูมิคุ้มกันไวเกิน เช่น โรคเอสแอลอี หรือข้ออักเสบรูมาตอยด์อาจแสดงอาการด้วยเอ็นเคเซลล์ที่ทำงานมากผิดปกติ

อัตราส่วนระหว่างเอ็นเคเซลล์ทั้ง 2 ชนิดในกระแสเลือดถูกใช้ประกอบการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะกลุ่มแท้งซ้ำซาก

ใครควรตรวจเอ็นเคเซลล์

ผู้ที่มีความใส่ใจในสุขภาพ

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสบ่อยๆ

ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่ายเรื้อรัง

ถ้าคุณสงสัยว่ารูปแบบการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคุณอาจส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ผู้ที่น้ำหนักเกิน และผู้ขาดการออกกำลังกาย

ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มเหล้า

คนที่มีคนในครอบครัวมีพันธุกรรมมะเร็ง

คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก

การทดสอบนี้ใช้การเก็บตัวอย่างเลือดปริมาณเพียงเล็กน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

ถ้าผลเลือดผิดปกติควรทำอย่างไร

Abnormal results are considered as a lifestyle alarm. In cases where your lifestyle is suspected to be the cause of NK cell abnormalities it is IMPERATIVE that you act upon the results and introduce changes. Smoking, being overweight, lack of exercise and sleep, suboptimal nutrition, and drinking alcohol should be dealt with.

Families with cancer heredity might proceed with CANCER CENETIC TESTING to evaluate future cancer risk. Circulating Tumor Cell (CTC) test is the natural next step to determine if a CANCER is IMMINENT at this point of your life.

Cancer Cancel.png
Adults_edited.jpg

การเพาะเพิ่มจำนวนเอ็นเคเซลล์และฉีดกลับเข้าร่างกายอาจช่วยเพิ่มจำนวนเอ็นเคเซลล์และปรับระดับชนิดย่อยของเอ็นเคเซลล์ให้เหมาะสมขึ้นทั้งอัตราส่วนและจำนวน แต่การดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าคุณไม่ปรับปรุงวิธีดูแลสุขภาพตนเอง ไม่มีการรักษาใดๆที่จะกำจัดความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คุณไม่ดูแลสุขภาพตนเองได้ เราเชื่อว่า การพยายามหาปาฏิหารย์จากวิธีรักษาไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาที่เกิดจากจากไลฟ์สไตล์ที่บิดเบี้ยว เช่นเดียวกับความจริงที่ว่า การนอนไม่พอ ต้องชดเชยด้วยเวลานอนที่เพิ่มขึ้น เอ็นเคเซลล์ในตัวคุณจะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำงานจะดีขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงไลฟ์สไตล์ที่ดีแบบถาวรในทุกด้านของชีวิต ที่เราเรียกกันว่า “บิ๊ก 5” ได้แก่ การนอนหลับ ทานสารอาหารที่ดี การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การงดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราอาจช่วยสนับสนุนคุณในการปรับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจากพันธุกรรมของคุณ อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นพื้นฐาน 5 อย่าง (บิ๊ก 5) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณสามารถเก็บเอ็นเคเซลล์จากเลือดของคุณและใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการเพาะเลี้ยงให้จำนวนเพิ่มขึ้นมาก หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะฉีดกลับเข้าร่างกายหรือแช่แข็งสำหรับอนาคต

คุณยังสามารถคัดแยกเอ็นเคเซลล์จากเลือดสายสะดือลูกของคุณ (UCB-NK cells) เพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนและแช่แข็งสำหรับการใช้ในอนาคต เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะนำไปสู่วิธีการรักษาที่มากขึ้นในอนาคต เอ็นเคจากเลือดสายสะดือจะมีความสามารถในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากกว่าเซลล์ที่แก่กว่าที่เก็บจากแหล่งอื่น เอ็นเคเซลล์อายุมากที่อยู่ในเลือดอาจด้อยประสิทธิภาพกว่าในการโจมตีเซลล์มะเร็ง

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีบุตรยากถ้าคุณมีปัญหาแท้งซ้ำซาก

 

ระบบภูมิคุ้มกันชราวัย

ระบบภูมิคุ้มกันชราวัย หมายถึงกระบวนการที่เกิดจากการผสมผสานของความเสื่อมภูมิคุ้มกันทั้งชนิดที่มีแต่กำเนิดกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัวภายหลังเพราะอายุที่มากขึ้น ความชราทำให้ทุกคนเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น และเอ็นเคเซลล์เป็นเซลล์กลุ่มแรกในร่างกายที่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง การหาวิธีทำให้เอ็นเคเซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ดี

Cancer cell.jpg

​“บิ๊ก 5” : การทานอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสม การออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรเป็นมาตรการขั้นต้นในการต่อสู้กับความชรา การตรวจด้านพันธุกรรมสามารถช่วยเลือกสารอาหารที่ร่างกายคุณต้องการแบบเฉพาะตัวและวิธีออกกำลังกายที่จะใช้ต่อสู้กับความแก่ ในขณะที่การตรวจหาระดับเอ็นเคเซลล์จะสามารถประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดังกล่าว

การตรวจหาพันธุกรรมมะเร็งสามารถช่วยคำนวนความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทางพันธุกรรม ในขณะที่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือด (Circulating cancer cell(CTC)) จะช่วยแพทย์ในการประเมินเลือกวิธีรักษามะเร็งตั้งแต่แรก

การเพาะเอ็นเคเซลล์สามารถใช้เพิ่มจำนวนเอ็นเคเซลล์ในตัวที่กำลังลดลง และปรับสมดุลอัตราส่วนชนิดย่อยของเอ็นเคเซลล์หรืออาจเก็บสำรองสำหรับวิธีการรักษาในอนาคตซึ่งการตัดแต่งพันธุกรรมเอ็นเคเซลล์จะเป็นหนึ่งในวิธีรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพ

Picture5.png

C1: NK cells expanded.

bottom of page