top of page
Doctor's Appointment
Doctor's Appointment
Doctor's Appointment
Doctor's Appointment

หลักการและนโยบาย

รากฐานของความสำเร็จของเราทุกครั้งมาจากการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์โดยการวิจัยอิสระ ไม่พึ่งพาผู้อื่น เราไม่กล่าวอ้าง ไม่พูดเกินจริง เราไม่มีความคิดเห็นอัตนัยหรือความคิดเห็นส่วนตัว หรือความเชื่อที่คลุมเครือ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เราทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์

  • วัตถุประสงค์และความมุ่งหวังของเราคือการช่วยเหลือผู้อื่น

  • เป้าหมายที่เรามุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงคือการช่วยชีวิต

  • พันธสัญญาตลอดชีวิตของเรา คือทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะสำหรับบุคคล

Logo 12.png

เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์จะถูกสร้างผ่านทางการทำงานอย่างหนักโดยไม่ย่อท้อและไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนได้

การเบิกใช้สเต็มเซลล์กว่าร้อยครั้งของเราเป็นประจักษ์พยานความสำเร็จของเรา และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของความสุขของครอบครัวสมาชิกของเรา

เราแสวงหาหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนทุกคำพูดและการกระทำของเรา เราอาศัยข้อมูลจากผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มี แต่เราก็เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมด้วยตนเองจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและช่วยสนับสนุนการมีอิสรภาพ เติบโตได้เอง พึ่งพาตนเอง เพียงพอในตนเอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤต นี่คือสาเหตุที่ไทยสเตมไลฟ์ให้ความสำคัญต่อการทำงานวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งผลงานของเราได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นานาชาติที่มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนตีพิมพ์ ผลงานวิจัยต้นแบบระดับโลกของเราในการใช้เลือดสายสะดือร่วมกับยาจีซีเอสเอฟสำหรับผู้ป่วยโรคซีพีที่ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กวัยหัดเดิน 2 รายเมื่อทศวรรษที่แล้วยังถูกอ้างอิงโดยทุกงานวิจัยใหม่ในปัจจุบันที่ศึกษาภาวะโรคกลุ่มเดียวกัน การศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจในการใช้สเต็มเซลล์ตัวเองในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเข่าได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการดีขึ้นมาก และการศึกษา 3 กลุ่มของเราได้ถูกงานวิจัยต่างประเทศอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง (จนถึงปัจจุบันมากกว่า 72 ครั้ง) เนื่องจากความโปร่งใสไม่เบี่ยงเบนและรูปแบการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสูง งานวิจัยการรักษาแผลเบาหวานและลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องตัดขาได้รับรางวัลสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติใน

ปี พ.ศ. 2549 งานวิจัยการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เลือดสายสะดือของน้องที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้วคัดตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทาลัสซีเมียและมีเนื้อเยื่อเอชแอลเอตรงกับพี่ที่ป่วยได้ช่วยชีวิตเด็กถึง 12 ราย และนี่เป็นผลสำเร็จครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในผลสำเร็จที่มีไม่มากทั่วโลก

การบริการของไทยสเตมไลฟ์คือ การช่วยชีวิต เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกของเรา การช่วยเหลือสมาชิกอย่างถึงที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้มด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการตรวจด้านพันธุกรรมล้ำสมัยและปฏิรูปการทดสอบเพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง

bottom of page