top of page

วิศวกรรมพันธุกรรมไลฟ์สไตล์

GENEinsight.png

ด้วย ไทยสเต็มวิเต้ เซอเคิลดีเอ็นเอ (THAI StemVitae GENEinsight)

Jogging%20woman%20running%20in%20park%20
Sporty%20asian%20man%20exercising%20with
Pregnant young woman visiting doctor.jpg

ใช้ตัวอย่างน้ำลาย(หรือเลือด)ของคุณเพื่อเรียนรู้ว่าพันธุกรรมของคุณอยากบอกอะไรกับคุณ ทุกสิ่งเกี่ยวกับพันธุกรรมในตัวคุณรอให้คุณรู้ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้เพียงก้านสำลีเก็บดีเอ็นเอที่กระพุ้งแก้มของคุณ ผลที่แม่นยำ รวดเร็ว จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน CLIA/CAP ให้ผลมากกว่า 75 รายงาน ภายใน 28 วันทำการ

Blood Test

รายงานผลขนาด 40 หน้ากระดาษด้วยรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย แต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนที่หนักแน่น

A glass DNA strand - genetics concept.jp

รหัสพันธุกรรมในตัวคุณมากกว่า 70 ตำแหน่งจะถูกวิเคราะห์และรายงานเป็นสมุดหนาถึง 40 หน้า! ดีเอ็นเอส่วนที่สัมพันธ์กับสารอาหารและโภชนาการ ความสามารถในการเจริญพันธ์ุ และศักยภาพด้านการออกกำลังกาย เช่นเดียวกับโรคที่สัมพันธ์กับโภชนาการที่พบบ่อย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจของคุณจะได้รับการตรวจวิเครา รายงานผลการตรวจจะให้ข้อมูลที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปกป้องสุขภาพในอนาคตของคุณ ทำให้โอกาสมีบุตรเพิ่มขึ้น ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพจากการออกกำลังกายให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายสูงสุด

คุณจะได้เรียนรู้สารอาหารและโภชนาการแบบส่วนบุคคล การรักษาสุขภาพที่ดีและการนอนหลับ การดูแลสภาพผิว การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมถึงฟิตเนสส่วนตัว

ข้อจำกัดที่แท้จริงของคุณถูกกำหนดจากลักษณะทางชีวภาพและพันธุกรรมของคุณ ขีดจำกัดที่คุณรับรู้จะถูกกำหนดจากใจของคุณซึ่งพยายามหลอกลวงคุณ ข้อมูลที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับสารอาหารและโภชนาการ การออกกำลังกายจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ การเรียนรู้ว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีนอย่างไรจะทำให้คุณมีความเข้าใจร่างกายคุณมากขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้น เลิกใช้การเดาสุ่ม จริงจังกับทางเลือกของไลฟ์สไตล์สำหรับอนาคตของคุณ การตรวจของเราจะช่วยคุณวางแผนทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย การเจริญพันธุ์ และการออกกำลังกาย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณที่มีผลต่อเมตาบอลิซึมของสารอาหาร การแพ้และความไวต่ออาหาร อาหารที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมน้ำหนักและจัดสมดุลองค์ประกอบของร่างกาย ฮอร์โมนและความสามารถในการเจริญพันธุ์ ความรู้สึกหิวและนิสัยในการรับประทาน การพักผ่อนนอนหลับ สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ในฐานะพ่อแม่ คุณควรทราบข้อมูลด้านพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับศักยภาพที่หลากหลายในตัวลูกคุณ สำหรับการวางแผนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตวัยเยาว์ของพวกเขา เพื่อที่คุณจะสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยดึงศักยภาพของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเวลาและการลงทุน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณที่มีผลต่อเมตาบอลิซึมของสารอาหาร การแพ้และความไวต่ออาหาร อาหารที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมน้ำหนักและจัดสมดุลองค์ประกอบของร่างกาย ฮอร์โมนและความสามารถในการเจริญพันธุ์ ความรู้สึกหิวและนิสัยในการรับประทาน การพักผ่อนนอนหลับ สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

อย่ายอมแพ้ต่อสุขภาพของคุณ

Happy Asian father and mother teach thei
Group of athletic young Asian people in
Woman Cooking in Kitchen

นี่เป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อดึงศักยภาพทางพันธุกรรมในตัวคุณแบบสูงสุด ผลตรวจสามารถช่วยคุณปรับเปลี่ยนแนวโน้มในตัวคุณ ปกป้องคุณจากความชราตามวัย เลิกเทคนิคการพรางตัว เช่น การย้อมสีผม การใส่เสื้อผ้าหรูๆ เพื่อกลบเกลื่อนอายุ ลงทุนกับของสิ่งเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง นั่นคือร่างกายของคุณ เครื่องประดับที่ดีที่สุดคือกล้ามเนื้อที่สวยงาม ร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี ไม่มีอะไรเอาชนะได้ ไม่แม้แต่ความชรา

จงต่อต้านและเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะปกป้องสุขภาพของคุณจากนักต้มตุ๋นที่ขายน้ำมันงู ศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพของคุณ นำผลตรวจไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณวางแผนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผู้ที่พยายามลบล้างอิทธิพลจากพันธุกรรมกำลังแสวงหาทางที่จะหลอกลวงคุณ!

คนที่ไม่เห็นด้วยกับสิทธิ

Asian family enjoy playing and cooking f

การตรวจทางพันธุกรรมที่ล้ำยุคที่สุด 3 แบบที่ตัวแทนผู้ดูแลลูกค้าของเราพร้อมให้บริการ

ที่คุณจะเรียนรู้เพราะเขาอยากควบคุมคุณผ่านการไม่รู้

และคุณสามารถเลือกซื้อเป็นแพคเกจ รีวิเต้ไลฟ์ อินฟินิท(ReVitaeLife Infinite) ในราคาที่ดึงดูดใจ (click)

01

การตรวจคัดกรองพันธุกรรมด้านสุขภาพเชิงรุก เจาะลึกพันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และพันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง   (click)

02

การตรวจเอ็กโซมวิศวพันธุศาสตร์ไลฟ์สไตล์ ด้วย ไทยสเต็มวิเต้ เซอเคิลดีเอ็นเอ (THAI StemVitae GENEinsight) ที่จะรายงานมากกว่า 75 ผลตรวจกับทุกสิ่งเกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณ

03

การตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมมากกว่า 300 ภาวะ ครอบคลุมทุกภาวะที่วิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (AOCG) สหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยการแพทย์และพันธุศาสตร์ (ACMG) สหรัฐอเมริกา แนะนำ (click)

bottom of page