top of page

การจัดการโรคมะเร็ง

1 green cell.png
Asian family holidays at the beach. Happ
Cancer Cancel.png

ฉันอยากรู้ว่า ในร่างกายตอนนี้

มีมะเร็งที่กำลังแพร่กระจายหรือเปล่า

ฉันอยากรู้ความเสี่ยงที่ฉันจะเป็นมะเร็ง

ทั้งตอนนี้และในอนาคต

ฉันอยากรู้ความเสี่ยงที่ฉันจะเป็นมะเร็งในอนาคต

Cancer cancel.jpg
บอกลามะเร็ง ด้วยการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือด (ซีทีซี)
Cancer cell.jpg
Real fluorescence microscopic view of hu
Real fluorescence microscopic view of hu

มะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อที่มีอุบัติการณ์เกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตสูงทั่วโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทยรายงานการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์มากกว่า 60% ของอุบัติการณ์มะเร็งทั้งหมดของไทย

มะเร็งจึงเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ท้าทายด้านสุขภาพระดับชาติของประเทศไทยและความต้องการเครื่องมือในการคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพและง่ายแก่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

People Walking

ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง ดังนั้น ผู้ป่วยมะเร็งจึงต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคโดยการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ทั้งจากอาการทางคลินิค การใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ

การตรวจทางรังสีวิทยา (เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์(ซีที) เพ็ทซีที เอ็มอาร์ไอ ฯลฯ)

วิธีใหม่ในการติดตามเฝ้าระวังโรคสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งต่อมลูกหมาก คือการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือด(ซีทีซี)

 

เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือด(ซีทีซี)มากกว่าแสนครั้งต่อปี

 
Cell-Search.png

การตรวจ เซลล์เซิร์ช ซีทีซี (CellSearch CTC) ของเราเป็นวิธีตรวจวิธีแรกและวิธีเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาสำหรับการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเลือด เพื่อใช้ในการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะลุกลามของมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการตรวจนี้จะจับและนับจำนวนเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในกระแสโลหิตผู้ป่วย(1)

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตรวจวิธีนี้มีประโยชน์ ช่วยให้ข้อมูลด้านการพยากรณ์โรค

กับแพทย์ผู้ดูแลในการติดตามการกระจายของโรคมะเร็งหรือการตอบสนองต่อการรักษา

 

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจพบรวมถึงจำนวนเซลล์มะเร็งที่ตรวจพบไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดของการรักษาเป็นสิ่งที่บ่งชี้โอกาสโรคสงบและโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม สามารถให้ข้อมูลพยากรณ์โรคที่มีคุณค่าช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีรักษา(2-4).

Moving People

อย่าให้เวลาของคุณสูญเปล่า

 
Cancer Cancel.png

คนปกติที่ไม่เป็นมะเร็งไม่ควรมีเซลล์มะเร็งในเลือด

การพบเซลล์มะเร็งในเลือด(ซีทีซี) จะเร็วกว่าการตรวจพบมะเร็งทางรังสีวิทยาโดยเฉลี่ย 2.8 ปี(5)

การพบเซลล์มะเร็งในเลือด(ซีทีซี)เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกลับซ้ำ 13 เท่าเปรียบเทียบกับการตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งในเลือด(ซีทีซี) (5)

อย่าเสียเวลาอันมีค่ากับวิธีตรวจคัดกรองที่ไม่ไวพอ

เช่น การตรวจทางรังสีวิทยาแบบเดิมๆ หรือการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)

การตรวจทางพยาธิวิทยาแบบของเหลวจากตัวอย่างเลือดเพื่อหาเซลล์มะเร็งที่อาจกำลังลุกลาม

ทำให้แพทย์มะเร็งวิทยามีโอกาสได้ข้อมูลมากขึ้นในปัจจุบัน

Cell-Search.png
Business Meeting

ไทยสเตมไลฟ์

ขอเสนอการตรวจหาเซลล์มะเร็ง

ในเลือด(ซีทีซี)ที่แตกต่างกัน 2 เทคนิค

 

ทั้ง2 แบบใช้เพียงตัวอย่างเลือดปริมาณเล็กน้อย

วิธีการตรวจเอฟเอ็กซ์ซีทีซี ซึ่งเป็นเทคนิคล่าสุดของเราในอีกไม่นานจะสามารถให้บริการตรวจรหัสพันธุกรรมจากเซลล์ๆเดียวเพื่อหาที่มาของเซลล์มะเร็งและดูความไวของเซลล์มะเร็ง

ต่อยาเคมีบำบัด

สามารถสอบถามเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Clin Cancer Res

2004;10(20):6897-6904

N Engl J Med

2004;351(8):781-791

Clin Cancer Res

2008;14(19):6302-6309

J Clin Oncol

2008;26(19):3213-3221

JAMA Oncol.

2018 Dec 1;4(12):1700-1706

CellSearch
bottom of page