top of page

การวางแผนครอบครัวด้วยผลการตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรม

Family Portrait
Family Portrait
Family Portrait
Family Portrait

เมื่อคุณคิดจะสร้าง

ครอบครัวใหม่

คุณต้องการ

ความมั่นใจ

ทุกคนควรมีโอกาสรับการตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์

เราทุกคนมีรหัสพันธุกรรม 2 ชุด ชุดหนึ่งถ่ายทอดจากแม่ของเราในขณะที่อีกชุดหนึ่งได้จากพ่อของเรา

ถ้ารหัสพันธุกรรมชุดใดชุดหนึ่งมีความผิดปกติ เราจะเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมนั้น และเราอาจส่งต่อพันธุกรรมที่เป็นพาหะโรคไปสู่ลูกของเรา

พาหะของโรคเป็นคนแข็งแรงและไม่มีอาการของโรค พวกเราส่วนใหญ่มีพาหะของโรคอย่างน้อย 1 ชนิดโดยไม่เคยรู้ตัวมาก่อน

โดยส่วนใหญ่ ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะโรคๆเดียวกัน ลูกๆของพวกเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางพันธุกรรมนั้น

มากกว่า 80% ของเด็กที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเกิดกับครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีประวัติหรือไม่มีอาการของโรคทางพันธุกรรมนั้นมาก่อน (1).

การตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมจะช่วยบอกคุณ คู่ของคุณ และแพทย์ที่ดูแลคุณถึงความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในอนาคต

ความเสี่ยงนี้สามารถหลีกเลี่ยงโดยง่ายด้วยการทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรคนั้น

ความแน่นอนเรื่องสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ไม่ว่าตัวอ่อนนั้นจะมาจากวิธีธรรมชาติหรือจากห้องปฏิบัติการผู้มีบุตรยาก คำตอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ

การตรวจหาพาหะโรคพันธุกรรมแบบครอบคลุมของไทยสเตมไลฟ์ ไทยสเตมไลฟ์ให้บริการตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมมากกว่า 300 โรค ครอบคลุมโรคที่วิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สหรัฐอเมริกา (ACOG) และวิทยาลัยอายุรศาสตร์พันธุกรรม สหรัฐอเมริกา (ACMG) แนะนำสำหรับคนทุกเชื้อชาติ

Portrait Of Multi-Generation Chinese Fam

การตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมจะให้ข้อมูลเชิงลึกทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องทราบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและการเตรียมตัวสำหรับอนาคต กระบวนการตรวจทั้งหมดใช้เวลาระหว่าง 10-21 วันทำการ โดยห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรมในอเมริกาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (CAP) และมาตรฐานการพัฒนางานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สหรัฐอเมริกา (CLIA) ซึ่งจะให้คำตอบของคำถามที่ต้องการ

Family Preparing Dinner

ภาวะทางพันธุกรรมอะไรที่ฉันอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกในอนาคตได้

 

การตรวจรหัสพันธุกรรมทุกจุดรวมถึงการขาดหายหรือเกิน/ซ้ำซ้อน นำไปสู่ความไวในการตรวจพบความผิดปกติสูงถึง 99% สำหรับยีนส่วนใหญ่

อุบัติการณ์และความรุนแรงของความผิดปกติกับทุกเชื้อชาติ

การตรวจเอสเอ็มเอช่วยเพิ่มความสามารถในการหาผู้ที่มีพาหะแฝงตัวโดยไม่มีอาการ

ผลการตรวจที่มีความสำคัญต่อการวางแผนด้านสุขภาพ : ไม่รายงานผลการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ไม่มีความสำคัญทางคลินิก

ไม่มีการทดสอบใดๆที่ครอบคลุมมากกว่าการตรวจนี้ในปัจจุบัน และถ้าเกิดคุณและคู่ของคุณเป็นพาหะโรคๆเดียวกัน (เช่น ทาลัสซีเมีย หรือ ซิสติกไฟโบรซิส ฯลฯ) คุณก็ไม่ต้องสิ้นหวัง ด้วยการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ของซูพีเรีย เออาร์ที จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าลูกในอนาคตของคุณจะไม่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่คุณกังวล ความสำเร็จของเราได้รับการตีพิมพ์มาแล้วในระดับนานาชาติ ถ้าครอบครัวคุณมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมหรือมะเร็งในเด็กที่สามารถรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่นเดียวกัน อย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวัง ติดต่อเราเพื่อตรวจรหัสพันธุกรรมตัวอ่อนร่วมกับดูความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเอชแอลเอ(สำหรับโรคทางพันธุกรรม) หรือตรวจเฉพาะรหัสพันธุกรรมเอชแอลเอ หมายความว่า คุณสามารถมีบุตรคนที่ 2 ที่ไม่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ลูกคนแรกเป็นโดยที่เนื้อเยื่อเอชแอลเอของลูกทั้ง 2 คนเข้ากันได้ (หมายถึง รหัสพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการปลูกถ่ายไขกระดูกของลูกคนที่ 2 ตรงกับลูกคนแรก) ขณะที่ลูกคนที่ 2 คลอด สามารถที่จะทำการเก็บเลือดสายสะดือของเขา/เธอและนำไปใช้ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อรักษาลูกคนโตที่ป่วยให้หายขาด! ดูข้อมูลผลงานความสำเร็จในการรักษาโรคทาลัสซีเมียกับพี่ที่ป่วย 12 รายของเราที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ(click).

ไม่มีเหตุผลแก้ตัวที่จะยอมเสี่ยงในเมื่อสามารถหาความรู้ทางพันธุกรรมที่ไม่มีข้อโต้แย้งก่อนทุกการตัดสินใจสำหรับสมาชิกคนใหม่ที่แข็งแรงของครอบครัว ถามเรา

 
 

เครือข่ายครอบคลุมประชากรกว่า 250 ล้านคน

เวลาตรวจและรอผล

10-21 วันทำการโดยเฉลี่ย

สามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม

ไทยสเตมไลฟ์

การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมทุกความผิดปกติ

จำนวนยีนที่ตรวจ

288

รวมยีนทั้งหมดที่ ACOG & ACMG แนะนำ

ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ็กซ์

21

ชนิดของตัวอย่าง

จากเลือดหรือน้ำลาย

ACMG: วิทยาลัยอายุรศาสตร์พันธุกรรม สหรัฐอเมริกา

ACOG: วิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สหรัฐอเมริกา

1.สามารถสอบถามเราเพื่อขอเอกสารอ้างอิงเรื่องที่คุณสนใจเพิ่มเติม (click)

bottom of page