top of page

PharmaFIT

GENEinsight.png

PHARMACOGENOMICS

Pharmacogenomics.png

เภสัชพันธุศาสตร์คืออะไร

เภสัชพันธุศาสตร์ คือ การศึกษาว่าพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนส่งผลให้ร่างกายตอบสนองต่อยาแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร พูดง่ายๆคือ คนหลายคนใช้ยาตัวเดียวกัน แต่ร่างกายตอบสนองไม่เหมือนกัน ทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะทำนายว่าร่างกายและอวัยวะภายในของคุณตอบสนองต่อยาที่คุณสนใจอย่างไร ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล มีความแม่นยำ และต่อรองไม่ได้ จะไม่มีคำว่า “ลองดู เผื่อจะใช้ได้ผล” ถ้าพันธุกรรมของคุณไม่เหมาะสมที่จะรับยาตัวไหน คุณจะไม่มีวันได้ประโยชน์จากยาตัวนั้น หยุดก่อน! ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของคนๆหนึ่ง ไปแนะนำการเลือกใช้ยากับคนอีกคน วิชาเภสัชวิทยา(วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับยา) และพันธุศาสตร์(การศึกษารหัสพันธุกรรมและการทำงานออกฤทธิ์) ถูกนำมารวมกันเพื่อพัฒนาการเลือกชนิดและขนาดยาที่จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามพันธุกรรมของคนแต่ละคน

 

ยาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถูกจ่ายให้ผู้ป่วยแบบ “ยาขนาดเดียว ใช้ได้ทุกคน” ความจริงแล้ว ยาจะไม่ออกฤทธิ์กับคนทุกคนเหมือนๆกัน เป็นการยากที่จะทายว่าใครจะได้ประโยชน์จากยา คนบางคนอาจไม่ตอบสนองต่อยาเลย และบางคนอาจเกิดอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา (ที่เรียกว่า อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานี้เป็นสาเหตุสำคัญของการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตทั่วโลกรวมทั้งที่ไทย เภสัชพันธุศาสตร์ให้ความรู้ว่าร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อยาอย่างไร ทำให้แพทย์สามารถตัดสินใจจ่ายยาที่เหมาะสมโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดและหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สภาวะหลายอย่างมีผลต่อการตอบสนองต่อยาบางชนิดทั้งความไวและการดื้อยา เช่น ยา clopidogrel, warfarin ภาวะไข้สูงรุนแรง(malignant hyperthermia) กลุ่มอาการแพ้ยารุนแรงสตีเวนส์จอห์นสัน/ท็อกซิก อีพิเดอร์มัล เนโครไลซิส(Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis) และ ภาวะขาดเอนไซม์ thiopurine S-methyltransferase การรู้ว่าร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อยาแต่ละชนิดอย่างไรจะช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้น และอาจช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิต

เภสัชพันธุศาสตร์กำลังถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและความรู้ที่ได้สามารถใช้งานได้จริงและจำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกราย ที่ไทยสเตมไลฟ์ เรามีบริการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ที่รายงานการตอบสนองต่อยาเกือบทุกชนิดที่เรารู้จัก ด้วยความหนา 40 หน้ากระดาษ แพทย์ของคุณจะได้รับข้อมูลว่าควรเลือกใช้ยาตัวไหนสำหรับสภาวะทางสุขภาพที่หลากหลาย

คุณมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่ 

มีความปลอดภัย

เป็นแบบ

เฉพาะตัวคุณ

มีประสิทธิภาพ

ทำนายผลได้

มีความแม่นยำ

ป้องกันอาการ

ไม่พึงประสงค์ได้

คุณมีสิทธิ์ได้รับการรักษา กับแพทย์ที่มีความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์

อย่าไปโรงพยาบาลโดยไม่มีรายงานผลตรวจ THAI StemLife PharmaFIT อยู่ในมือ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ส่งอีเมลล์ถึงเราหรือถามข้อมูลจากตัวแทนของเรา ไทยสเตมไลฟ์

Learn more about Pharmacogenomics: Click here

bottom of page