top of page

เครือข่าย ไทย สเตมไลฟ์ คอร์ดไลฟ์

เราคือเครือข่ายธนาคารเลือดสายสะดือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

และเป็นกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

ไทยสเตมไลฟ์เป็นผู้นำธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ได้ก่อตั้งเป็นแห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุดในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและมีสาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา เช่นเดียวกับตัวแทนเฉพาะโดยตรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคอร์ดไลฟ์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมีธนาคารสเต็มเซลล์ในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีสำนักงานหลักดำเนินงานด้านสเต็มเซลล์และการรับฝากเก็บสเต็มเซลล์แบบครบวงจรใน 6 ตลาดเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คอร์ดไลฟ์เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คอร์ดไลฟ์เป็นหนึ่งในสามของธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐอินเดียและมาเลเซีย ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 คอร์ดไลฟ์ขึ้นเป็นผู้นำตลาดในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจากการเข้าซื้อกิจการของเฮล์ทเบบี้ไบโอเทค (ฮ่องกง) HealthBaby Biotech (Hong Kong) Co., Ltd. ทำให้เครือข่ายของเราใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก

Asia maps.png

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

อินเดีย

ประเทศไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศที่มีสาขา/ตัวแทนของไทยสเตมไลฟ์

ประเทศที่มีสาขา/ตัวแทนของคอร์ดไลฟ์

bottom of page